Privacy Policy en Cookiebeleid

Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met ‘Bedrijf , ‘ons’, ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’. In deze Privacyverklaring wordt met ‘betrokkene’ bedoeld degene van wie wij persoonsgegevens verwerken.

 

Website
Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

 

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website permanent op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Hierdoor verkrijgt Bedrijf inzicht in de wijze waarop en hoe vaak je de website gebruikt. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij zo nodig de website aanpassen waardoor deze optimaal werkt. Ook kunnen wij jou onze advertentie tonen wanneer je een andere website bezoekt én kunnen we de effectiviteit van onze online marketingcampagnes meten. Je kunt cookies verwijderen via je internetbrowser. Je kunt ook via je internetbrowser instellen dat cookies standaard worden geweigerd.

 

Wij gebruiken de volgende cookies:
• Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zoals het automatisch invullen van formulieren, taalvoorkeur, voorkeuren voor de cookiemelding te onthouden en optimale browser ondersteuning.
Partijen: Google.
Duur cookies: 1 jaar

 

• Monitoring/Analytics cookies worden met name namens andere partijen geplaatst zoals Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar. Hiermee kunnen we websitebezoek monitoren en website informatie aanpassen om je nog beter van dienst te zijn.
Partijen: Google analytics, google tag manager, Hotjar.
Duur cookies: max 2 jaar

 

• Marketing of targeting cookies worden geplaatst om je interesses te bewaren zodat zowel op als buiten de website relevante advertenties kunnen worden getoond. Graag merken wij op dat je ook zonder cookies advertenties van Bedrijf tegen kunt komen.
Google adwords, Facebook en LinkedIn.
Duur cookies: max 2 jaar

 

Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.
Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens met Google gedeeld. Deze cookies worden gedurende zes maanden bewaard.

 

Volledige cookies vind je hier.

 

Persoonsgegevens
a. Algemeen en doelen.
De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen.
I. Het eerste doel is de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website. Deze gegevens krijgen wij als iemand via onze website een contactformulier invult. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en indien aangegeven contact te houden met de betreffende personen.

II. Het tweede doel is het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met ze sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten en leveranciers, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren.

III. Het derde doel is dat we personen onze nieuwsbrief of andere informatie toesturen. We vragen hier toestemming voor. Personen kunnen zich voor deze berichten uitschrijven.

IV. Het vierde doel is het verbeteren van onze dienstverlening en het optimaal laten functioneren van onze website. Wij maken op onze website gebruik van cookies (zie Cookies).

 

b. Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we verwerken zijn:
• naam, Bedrijf snaam, adres, woonplaats
• contactpersonen
• telefoonnummer, e-mailadres
• IBAN nummer
• BTW nummer
• KvK-nummer
• IP-adres en surfgedrag.

 

c. Verstrekking aan derden. Bedrijf  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. Bedrijf  zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en hier toestemming voor is. Bedrijf maakt gebruik van ICT-dienstverlening. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn opgeslagen in de cloud en in diverse softwareapplicaties in de cloud.

 

d. Termijnen.
– Persoonsgegevens die nodig zijn voor uitvoering van de opdracht bewaren we zo lang als nodig is om die opdracht uit te voeren. Wanneer na afronding van de opdracht servicewerkzaamheden plaatsvinden, kunnen daarvoor ook persoonsgegevens worden verwerkt. Of van servicewerkzaamheden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden sprake is, hangt af van de aard van de opdracht. Offertes, facturen en opdrachtbevestigingen worden op grond van de wet zeven jaar bewaard.

- Gegevens die we ontvangen via de website worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.
- Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming.
- Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.
- We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

 

e. Van wie krijgen wij persoonsgegevens. Wij krijgen persoonsgegevens via onze website en via onze (potentiële) klanten en leveranciers.

Beveiliging van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodiek de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

 

Rechten van betrokkene
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.
• Informatie en inzage: u kunt bij ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en wij vertellen u graag over hoe en waarom wij de betreffende persoonsgegevens verwerken.
• Rectificatie: mochten wij verkeerde gegevens van u hebben dan passen wij die op uw verzoek aan.
• Vergetelheid: op uw verzoek om wissing van uw persoonsgegevens zijn wij verplicht deze persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat wij voor bepaalde doeleinden verplicht zijn sommige persoonsgegevens te bewaren.
• Beperking: heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u van ons verlangen de verwerking te laten beperken.
• Bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

 

Naast bovengenoemde rechten kunt u uw toestemming intrekken voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van mailings, nieuwsbrieven, reviews en klanttevredenheidsonderzoek. U kunt uw toestemming intrekken middels de afmeldlink onderin de betreffende e-mails. U kunt hiervoor ook een e-mail aan ons sturen: info@bamvermeer.nl

 

Klacht


Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden, heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Datalekken
Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

 

Versie van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 juni 2023.

 

Registreer uzelf bij
Registreren
#replace title#